top of page

Himlen ned Jorden Om Astrologi

Min tilgang til astrologi - hvordan Astrologiens felt arbejder gennem mig

Foruden mit faglige fundament, benytter jeg i høj grad mit veludviklede sanseapparat, når jeg arbejder med et horoskop. Når jeg sætter mig og starter tydningen på et horoskop, så åbner der sig et indre landskab for mig. Mine intuitive sansninger giver mig mulighed for at støtte op om og stå til rådighed for lige netop den proces, som du er i lige nu. Så for mig er horoskopet en ”levende portal" til vores indre univers. 

Astrologiens "magiske" spejl er mit foretrukne værktøj til personlig udvikling, hvis du vil have klarhed over, og forståelse for, hvorfor og hvordan dit liv er "flettet sammen"~ både hvis du kigger tilbage og skuer fremad i dit liv. Men det vigtigste, som astrologien kan, er at give dig livsbekræftende og måske endda livsændrende fokus og retning, der hvor du står lige nu i livet. 

Betyder det så, at dit liv er forudbestemt af din skæbne? Dette er et essentielt spørgsmål at stille sig selv, og noget som astrologer, filosoffer og vise mænd/kvinder har søgt svar på siden tidernes morgen. Og her er svaret både ja og nej ~ som jeg oplever det.

Jeg tror på, at vi har nogle livsopgaver, som vi skal "løse" på vores vej, og som afspejler sig i vores personlige fødselshoroskop. Altså, at vi kommer hertil med ”en kodning”, som er ladet med en vis portion evner og udfordringer (læringer), som på et overordnet plan kan aflæses i horoskopet. Hvordan vi som mennesker så vælger at bruge vores horoskop, er ganske op til os selv - hermed vores frie vilje.

Formår vi at træffe de rigtige valg for os selv ~især de svære valg? Hvordan forholder vi os til andre mennesker og i vores relationer? Og hvad er vi kommet for at bidrage med, mens vi er?

Astrologi & Indre Bevidsthed

Det var først i 1980’erne at den psykologiske astrologi rigtig vandt indpas verden over. Indtil da, var astrologien primært baseret på at italesætte og forudsige ydre omstændigheder og begivenheder i menneskers liv. ”Hvornår bliver jeg gift? Bliver jeg rig? Får jeg børn?” osv.  Altså et livssyn der beror på ”hvad-kan-jeg-få-fra-verden”. Den astrologiske tilgang var tidligere også ret deterministisk. Man talte ikke om muligheder i horoskopet, og man mente at skæbnen var mere eller mindre fastlagt på forhånd. 

Den Esoteriske Astrologi (også benævnt Den Indre Astrologi- eller Sjælsastrologi), som jeg primært er uddannet indenfor og meget inspireret af, handler ikke om, hvad-kan-jeg-få-fra-verden. Den belyser hvad-er-jeg-kommet-for-at-lære-og-bidrage-med ,og dermed hvad-er-jeg kommet-for-at-give-til-verden. Det er et ganske andet livssyn, og dermed også en anden tydningsvinkel. Men da de fleste af os jo ikke kan undsige os vores ego og persona, så handler det om at finde den fine balance mellem at ”give og modtage” mens vi er her. Og jeg tror på at balancen kan finde ligevægt, når vi finder vores rette kald i livet. 

De fleste, der begynder at studere astrologi, vil kunne genkende, at jo mere man lærer, jo mere finder man også ud af, at man ikke ved. 

Astrologien er et livstidsstudie, hvis man ønsker det - der er altid noget mere man kan lære eller bygge på.

Man kan fordybe sig i alverdens bøger om emnet og tilegne sig mere og mere viden, men indsigten og erfaringen kommer kun ved at øve sig i at tyde horoskoper ~ det er her astrologien bliver levende, og udgør forskellen på viden og visdom inden for faget.

Derfor plejer jeg også altid at sige, at mine klienter er mine største læremestre.

Astrologiens sprog skaber et kærligt felt i rummet ml. astrolog og klient. Og når klienterne føler sig set og mødt - ikke kun af mig som astrolog, men af helheden - af det er der større end os selv, så sker der bare noget særligt. Som en tidligere klient engang sagde til mig: ”Jeg får jo bekræftet af Universet selv, at der tilsyneladende er en idé med galskaben, og det giver mig mod på livet”

I de efterfølgende afsnit, kan du læse lidt om astrologiens historie, om hvad man kan bruge astrologien til, og de gængse misforståelser omkring faget.

Astrologiens Verdensbillede

Astrologien er en af de tidligste kendte teknikker til at forstå det menneskelige liv og sammenhæng med alt, hvad der omgiver os. Den går tusinder af år forud for den moderne kendte psykologi, og sammenholder vores menneskelige tilværelse med planeternes omløb om Solen i vores Solsystem set fra et geocentrisk perspektiv (Jorden).

Den vestlige astrologi, som jeg beskæftiger mig med, har kildemæssigt rødder helt tilbage til det gamle Babylon og Mesopotamien, men mange mener, at den går langt længere tilbage.

Astrologien er et symbolsprog – og ikke en pseudovidenskab eller hvad den ellers er blevet kaldt igennem tiden. Den er søster til astronomien, men hvor astronomien hele tiden forsøger at komme længere ud i verdensrummet og begribe rummet med naturvidenskabelige briller, så forsøger astrologien at komme længere ind og begribe mennesket ud fra samhørigheden med verdensrummet:

 

”Som foroven således også forneden

Som i det store, således også i det små

Som i det ydre, således også i det indre”

Astrologiske symboler

Astronomerne anerkender i vore dage ikke astrologien som andet end pjat og overtro, men vi astrologer ved, at vi ikke kan undvære astronomerne. For det er trods alt dem, som opdager nye planeter, asteroider og andre himmellegemer, som vi benytter i vores fag. Men der var engang, hvor de to fag ikke var opdelt. Fra renæssancens start, ca. år 1450, til efter renæssancen ca. 1650, blev der vendt op og ned på verdensopfattelsen i den vestlige verden. Bruddet mellem astronomi og astrologi var en vigtig del af dette skift fra ét verdensbillede til en andet – fra helhedstænkning til naturvidenskabelig rationalitet. Før dette brud var den daværende videnskab interesseret i mening med en filosofisk karakter. Man søgte efter at forstå hvorfor. Efter renæssancen var sand viden derimod ikke længere visdom, men faktuel viden. Man spurgte ikke længere om mening og sammenhæng, men om anvendelse. Spørgsmålet havde skiftet fra hvorfor til hvordan.

Tidligere blev astronomi og astrologi også udøvet af de samme mennesker, og især vores egen Tycho Brahe er et glimrende eksempel på en af sidste levende astronom-astrologer. Han er i dag kun kendt som en stor astronom, men han var også astrolog og udarbejdede bl.a. horoskoper for Christian IV – indtil han faldt i hans unåde og måtte forlade landet.

Enhver astrolog ved, at vi ikke kan bevise hvordan astrologien virker, men vi kan erfare at den virker. 

Du er ikke kun dit stjernetegn ~ Soltegn

Den populær-astrologiske gren med Stjernetegns-forudsigelser (Dagens Stjerner) baseret på de 12 Stjernetegn, som man bl.a. kan læse i Alt for Damerne, BT eller div. sider på nettet, er både med til at holde astrologien i live, men er desværre også med til at fordreje billedet af astrologien som et seriøst og respekteret fag. For der findes jo ikke kun 12 typer af mennesker i denne verden (12 stjernetegn). Vores Stjernetegn kaldes fagligt for vores Sol-tegn. Det er her Solen stod, da vi blev født. Og Solen, om end et vigtig element i horoskopet, udgør kun en lille del af det samlede hele  - det man kan kalde syntesen i horoskopet. At danne en syntese betyder at danne en helhed ud fra en masse enkeltheder. Og det er det vi gør som astrologer – vi danner en syntese gennem vores tydning af horoskopets mange lag og unikke sammensætning. Det er også derfor, at det ikke kan betale sig at købe "personlige" astrologi-rapporter på nettet, selvom de er billige og nemt tilgængelige. For her vil de fleste, som har prøvet at købe sådan en rapport, opdage, at der kan være mange selvmodsigelser igennem rapporten. Det er en computer, som sammensætter de enkelte tekstafsnit ud fra nogle generelle styk-beskrivelser (aspekt-beskrivelser), og dermed tages der ikke højde for en masse vigtige faktorer i horoskopet. For syntesen, altså helheden og dermed også vægtningen af de enkelte elementer i et helt horoskop, er det kun et menneske (en astrolog), som kan tyde.

Horoskopets Byggesten ~ du er helt unik

Der findes ikke 2 ens horoskoper i verden - dvs. dit personlige horoskop er helt unikt - fordi du er unik

Et horoskop består overordnet af:

  • 12 tegn (navngivet efter de 12 stjernebilleder i Zodiakken med hver deres arketypiske energier)

  • 12 huse (horoskopets livsområder)

  • 14 planeter og evt. flere asteroider (jeg bruger også de nye dværgplaneter og enkelte asteroider i min tydning).

  •  Flere punkter og akser - herunder Ascendanten, som de fleste kender.

  •  Aspekterne mellem planeterne og punkterne (hvordan de taler sammen).

 

Et fødselshoroskop viser, hvordan planeterne stod på præcist det tidspunkt, hvor du kom til verden. Og afhængigt af hvor på kloden, du blev født, vil horoskopet også se forskelligt ud fra en person, som måske er først på samme tidspunkt som dig, men f.eks. i et andet land.

De 14 (eller flere) himmellegemer, punkter og akser, fordeler sig forskelligt i de 12 tegn og i de 12 huse, så der skal ikke den helt store matematiker til at kunne regne ud, at der dermed er utallige kombinationsmuligheder i et horoskop. 

Astrologiens mangfoldige anvendelsesmuligheder og flersprogede retninger

Astrologien sprog kan ikke kun bruges til at beskrive vores personlige horoskoper.

Astrologien kan også anvendes til at beskrive kollektive tendenser, som gælder for hele vores verden - også det nogle ville kalde tidens ånd - eller Zeitgeist.

Man kan også tegne horoskoper for f.eks. lande (mundan-astrologi), virksomheder og organisationer (erhvervs-astrologi) , dit kæledyr osv.

Ja, i virkeligheden kan du tegne et horoskop for alt, som har en begyndelse / en fødsel - og dermed et specifikt fødselstidspunkt. Idet, der findes mange forskellige måder at bruge astrologien på, så har de fleste astrologer også hvert deres speciale i astrologiens mangfoldige verden.

 

Desuden findes der også forskellige typer af astrologi, som anvender forskellige tydningsregler. Herunder kan nævnes f.eks:

Øjebliks-astrologi (horar-astrologi), hvor du kan stille et specifikt spørgsmål og få svar. Svaret tydes ud fra det horoskop som opstilles ud fra tidspunktet, hvor spørgsmålet blev stillet. Og det er imponerende, hvor præcise svarene kan være. 

Elektions-astrologi er en anden metode til at planlægge vigtige begivenheder eller lignende.  

Astro-kardiografi er en helt anden gren af astrologien, som kan give svar på, hvor du befinder dig "bedst" rent geografisk i verden. Her kigger man på personlige planet-linjer, som fordeler sig over verdenskortet afhængigt af dine fødselsdata. 

Dertil findes der også forskellige astrologiske retninger, herunder Vedisk Astrologi (som benytter en anden Zodiak end vores vestlige astrologi). Og ikke at glemme den Kinesiske Astrologi, som tilmed anvender helt andre billeder og system.

Og så kan man måske spørge sig selv - hvis der findes så mange forskellige systemer og retninger, hvad er så den mest rigtige for mig?  Universets mangfoldighed er stor og rækker langt udover den menneskelige  begrebsforståelse. Vi er en del af større kosmisk sammenhæng, som ingen levende sjæle kan begribe hele omfanget af. Så følg dit hjerte og mærk efter, hvad du bliver tiltrukket af.

bottom of page