top of page
Beskyttelse af dine personlige oplysninger ved køb af services hos PlanetP

Når du køber en service hos mig, anser jeg det som en tillidserklæring. Du giver mig adgang til personlige oplysninger om dig, for at jeg kan yde min service. Som behandler og terapeut har jeg fuld tavshedspligt.

Almindelige personoplysninger

De personoplysninger, jeg har behov for, er som udgangspunkt begrænset til almindelige personoplysninger som (for)navn, fødselstid- og sted og mail-adresse. I nogle tilfælde kan oplysninger om livsbegivenheder være relevant, fx ved astrologisk 'korrektion' af dit fødselstidspunkt.

Dine personoplysninger bliver alene brugt til at kunne yde den service, du har købt hos PlanetP og til fakturering herfor. De vil ikke blive brugt til andre formål. Når du giver mig oplysninger i forbindelse med dit køb betragter jeg det som samtykke til, at PlanetP må modtage, opbevare og bruge oplysningerne i forbindelse med den konkrete service.

Det er dine oplysninger og du bestemmer over dem.

Du har til enhver tid har ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg har om dig, få dine oplysninger rettet eller gøre indsigelse imod behandling af dine oplysninger. Du har også ret til - når som helst - at få oplysninger om dig slettet.  

Under en session er det dit eget ansvar kun at afgive oplysninger, som du ønsker, at jeg skal modtage. Oplysninger du afgiver under en session vil alene blive brugt i forbindelse med den konkrete service. En session hos mig er et fortrolighedsrum og oplysninger om dig videregives ikke, med mindre det er udtrykkeligt aftalt. 

IT-sikkerhed

Som enkeltmandsvirksomhed er det desværre nærmest umuligt at have et topsikkert og lukket system for udveksling af personlige oplysninger. Jeg vægter dog databeskyttelse højt og der er ingen uvedkommende, der har adgang til dine oplysninger, som opbevares lokalt på en adgangsbegrænset computer. 

Terapiforløb​

Ved køb af terapi-forløb hos mig, skal du til vores 1. session underskrive en samtykkeerklæring, som er lovpligtig og som sikrer dig, at jeg håndterer og opbevarer dine personfølsomme oplysninger forsvarligt. 

bottom of page